Diabetische retinopathie

Diabetische retinopathie is een degeneratieve aandoening van de bloedvaten van het netvlies bij mensen met suikerziekte.

Cataract

De ziekte

Een aantal factoren bevorderen het ontstaan van diabetische retinopathie en versnellen het verloop: de duur van de suikerziekte, een onstabiele suikerziekte, hoge bloeddruk, roken enz. Diabetische retinopathie is een belangrijke oorzaak van blindheid in de westerse landen. Wanneer ze echter tijdig wordt opgespoord, kan ze correct worden behandeld.

Diabetische retinopathie treedt op wanneer het teveel aan suiker in het bloed schade heeft aangebracht aan de kleine bloedvaatjes die het netvlies voorzien van voedingsstoffen en zuurstof. 

Niet-proliferatieve retinopathie is minder ernstig en daarbij treden er alleen microaneurysma’s en kleine bloedingen op. 

Proliferatieve diabetische retinopathie is gevaarlijker en zijn de bloedingen veel groter en zijn er grote delen van het netvlies ischemisch of afgestorven.

Zolang er geen bloeding optreedt, vertoont retinopathie in de meeste gevallen geen symptomen. Een lichte bloeding veroorzaakt enkele zwarte vlekken in het gezichtsveld. Een ernstige bloeding kan blindheid tot gevolg hebben.

 

Diabetische retinopathie

De symptonen

  • Verminderde gezichtsscherpte
  • Minder goede detailwaarneming
  • Wazig zicht
  • Zwarte vlekjes of lichtpuntjes in het gezichtsveld

 

Schema

De behandeling

De behandeling van diabetische retinopathie vergt nauw overleg tussen de oogarts, de endocrinoloog en de huisarts. Een tijdig opgespoorde ziekte kan doeltreffend worden behandeld.

Bij niet-proliferatieve diabetische retinopathie wordt behandeld met lasertherapie of fotocoagulatie. Hierbij worden de ischemische gebieden van het netvlies behandeld met de laser waardoor de abnormale bloedvaten verdwijnen. Dit is erg doeltreffend, maar bij bepaalde mensen kan ze wel tot een verminderd perifeer zicht en nachtzicht leiden. 

Bij een proliferatieve diabetische retinopathie met bloedingen in het glasvocht zal de oogarts een vitrectomie verkiezen. Tijdens die heelkundige ingreep wordt het glasvocht verwijderd. Na het weghalen van de bloeding uit het glasvocht wordt de ingreep afgerond met een laserbehandeling.

Voorzorgsmaatregelen

  • Jaarlijks je oogarts raadplegen
  • De suikerspiegel en de bloeddruk laten controleren
  • Veel bewegen
  • Het lichaamsgewicht onder controle houden
  • Stoppen met roken
  • Gezond eten

 

Merk je een probleem op met je zicht, maak een afspraak bij een van onze oogartsen

Maak een afspraak

Oogcentrum Oostende

Wij ontvangen iedere patiënt in een aangenaam en modern kader. U vindt er de beste oogspecialisten en apparatuur onder één dak. Het dynamisch team van onthaalmedewerkers, chirurgen en verpleegkundigen verwelkomt iedereen met een oogprobleem. 

  Maak een afspraak

wachtzaal oogcentrum oostende